Kandidattest 

Denne test er lavet ved indsamling af spørgsmål via denne side. Derfor kan der forkomme overlap imellem nogle af spørgsmålende.
Spørgsmål du ikke finder vigtige kan du bare hoppe over, derved bliver de ikke talt med. Forklaring til spørgsmålende kan findes ved at klikke på dem.
På nuværende tidspunkt indeholder testen 67 kandidatprofiler ud af 808 mulige.


Terrorpakken skal ændres sådan at logning af en forbindelse kun forgår når der forligger en dommerkendelse.


Helt enig

Delvis enig

Neutral

Delvis uenig

Helt uenig


Frihed er vigtigere end sikkerhed.


Helt enig

Delvis enig

Neutral

Delvis uenig

Helt uenig


Lisensen bør afskaffes og Danmarks Radio skal finansieres via skatterne.


Helt enig

Delvis enig

Neutral

Delvis uenig

Helt uenig


Skolepenge skal følge barnet til den offentlig eller private skole forælderene vælger.


Helt enig

Delvis enig

Neutral

Delvis uenig

Helt uenig


Giftstoffer som kviksølv (tandfyldninger, vaccine), sodium fluorid (tandpasta) og Aspartam (sødemiddel) bør forbydes som tilsætnings stoffer.


Helt enig

Delvis enig

Neutral

Delvis uenig

Helt uenig


Ophavsretsloven bør ænders sådan at den kun omhandler forretningsmæssig udnyttelse.


Helt enig

Delvis enig

Neutral

Delvis uenig

Helt uenig


Alle dansk skolebørn skal have en OLPC-computer.


Helt enig

Delvis enig

Neutral

Delvis uenig

Helt uenig


Lisensen skal være indkomst reguleret.


Helt enig

Delvis enig

Neutral

Delvis uenig

Helt uenig


Lisensen bør afskaffes og Danmarks Radio skal privatiseres.


Helt enig

Delvis enig

Neutral

Delvis uenig

Helt uenig


Skolebørns færdigheder skal i højere grad indlæres ved computerbaseret undervisningsspil.


Helt enig

Delvis enig

Neutral

Delvis uenig

Helt uenig


Lægernes løn skal være baseret på hvor sunde borgerne er i stedet for hvor syge de er.


Helt enig

Delvis enig

Neutral

Delvis uenig

Helt uenig


Politikerne skal sørge for at vi har rent drikkevand i Danmark.


Helt enig

Delvis enig

Neutral

Delvis uenig

Helt uenig


Patenteringsprocessen skal ændres så der er afsat et tidrum til offentlig gennemsyn i hvilke der er gives en dusør for prior art.


Helt enig

Delvis enig

Neutral

Delvis uenig

Helt uenig


Der skal stilles specifikke krav til hvornår militær og efterretnings tjeneste må bruge betegnelsen national sikkerhed, sådan at de ikke misbruger den til at undertrykke opfindere og forskere, som arbejder med vakuum energi og antityngde generatorer.


Helt enig

Delvis enig

Neutral

Delvis uenig

Helt uenig


Medielicensens afgift på internet skal fjernes.


Helt enig

Delvis enig

Neutral

Delvis uenig

Helt uenig


Det danske drikkevand skal forbedres med økologisk teknik.


Helt enig

Delvis enig

Neutral

Delvis uenig

Helt uenig


Fattigdom og økonomisk kriminalitet kan afhjælpes ved at gå fra det nuværende penge system til et timebanks system.


Helt enig

Delvis enig

Neutral

Delvis uenig

Helt uenig


Digital forvaltning skal laves sådan at virksomheder og borgerne også har mulighed for at automatisere processen.


Helt enig

Delvis enig

Neutral

Delvis uenig

Helt uenig


Offentlige IT skal i højre grad benytte operativsystemer med åben kildekode.


Helt enig

Delvis enig

Neutral

Delvis uenig

Helt uenig


Politikerne skal sænke grænseværdierne for vores drikkevand.


Helt enig

Delvis enig

Neutral

Delvis uenig

Helt uenig


Kommandostrukturen i politi og militær skal udskiftes med et demokratisk hierarki for at forhindre at de infiltrers og styres af terrororganisationerne.


Helt enig

Delvis enig

Neutral

Delvis uenig

Helt uenig