Kandidattest 

Spørgsmål: Lisensen skal være indkomst reguleret.

Forklaring: 2000 kr af 40000 kr er 5 %. Folk med lav indkomst (studerende) betaler forholdsvist meget i lisense. Det bør laves om så alle betaler den samme procent.