Unitisk arrangement

Hvorfor ordret unitik ? Ordet politik betyder oprindeligt polarisations taktik og er knyttet til del og hersk mentaliteten. Derfor fortrækker vi at bruge ordet unitik, for taktik til at skabe enhed og harmoni.

Kærlighedsfolkets unitiske arrangement stræber efter at skabe mere balance og mindre konflikt i det danske samfund. Det er vores håb at ved at løse roden til samfundets konflikter at kunne minske brugen af styrelse og kontrol.

Hovedårsagen til mange konflikter i det danske samfund er det pengesystem vi bruger. Det er vores overbevisning at alt økonomisk betinget kriminalitet og mange andre konflikter kan afskaffes ved at indføre et time bank system (LETS på engelsk) som et alternativ. En anden fordel ved sådan et betalings system er at det har det sociale aspekt indbygget og derved kan man undgå et bureaukratisk system til styrelse af socialsektoren.

Organisering

En af betingelserne for at et samfund oplever en ny guldalder er at det bliver ledet med visdom og kærlighed. Den valgproses vi mener har størst mulighed for at frembringe ledere med disse egenskaber kaldes et demokratisk hierarki.

Kærlighedsfolket består derfor af en samling af lokale grupper, der normalt mødes en gang om ugen for at sprede kærlighed. Når gruppen støreelse når 12 person, vælger gruppen en repræsentant, der indgår i et repræsentant råd for grupper fra samme område. På samme måde vælger repræsentantrådende fra de forskellige område også hver en repræsentant til et råd for amtet på den måde bygges et demokratisk hierarki hele vejen op til et landsråd og en landsleder.

Repræsentanten for en gruppe er altid på valg, d.v.s. at hvis et gruppemedlem er utilfreds med repræsentanten kan medlemmet udfordre repræsentanten til valg, hvorefter gruppen stemmer om hvem af de to, der skal være den næste repræsentant. Derefter har vinderen 3 måneder hvor taberen ikke kan udfordre til valg.