Balance

Balance er grundlaget hvorfra harmoni og kærligheden fremelskes.

Men for at forstå hvordan dette gøres må man først forstå hvordan konflikter opstår.

De fleste ved at der skal være to modstridende kræfter til en konflikt, lad os kalde dem den negative og den positive kraft. Men de fleste er ikke opmærksom på at der i de fleste langvarige konflikter er en tredje delvis skjult neutrale kraft hvis formål er at opretholde og styre konflikten imellem den negative og positive kraft.

Det er ved at begrænse denne krafts indflydelses at man kan skabe balance, harmoni og kærlighed.

Balance i magt systemet

 • positiv kraft: folkestyret
 • negativ kraft: militæret
 • neutral kraft: skygge-organisationerne.

Folkestyret

Gode egenskaber:
 • Alle voksne har valgret.
 • Alle voksne kan opstilles som kandidat.
Dårlige egenskaber:
 • Det er bedre at være kendt end at have gode lederevner. Så valget kan let manipuleres af medierne.
 • De valgte kan føre en anden politik end den de blev valgt på.

Militæret

Gode egenskaber:
 • Den hierakiske opbygning gør at det hurtig kan regere ved angreb og katastrofer.
 • Den hierakiske opbygning giver effektive gruppering til del opgaver.
Dårlig egenskaber:
 • Ledere bliver tit i stillinger de ikke magter.
 • Kan let infiltreres af skygge organisationerne.

Skygge organisationerne

Sygge organisationer er skjulte magt organisationer med egen agenda som infiltrer samfundets synlige magt organisation som folkestyret, militær, efterretningstjenester, uddannelse, politi, banker, industri, ministerier, osv.

Disse organisationer er logisk konsekvens fra den måde levende systemer selv-organisere sig i omgivelser med begrænsede ressourcer. I disse omgivelser vil levende systemer altid prøve at forbedre egen konkurrenceevne. Denne tendens kan observeres fra de mindste organismer til samfundets største organisationer.

Denne love resultere i at mennesker finder det naturlig at danne grupper eller organisationer for at øge konkurrenceevnen. Disse organisationer vil så søge at øge dens konkurrenceevnen ved at samle så mange ressourcer som mulig samtidig med at de prøver at begrænser andres tilgang til ressourcer. Hvilke i vores samfund er ressourcer som viden, penge og magt.

Løsningen det demokratiske hierarki

Et demokratisk hierarki opbygges på den måde at borgerne går sammen og danner små grupper. (ca. 24 mennesker eller 12 par) Disse grupper vælger en person eller et par som repræsentant. Repræsentanterne danner igen grupper på ca. 12 repræsentanter og vælger en hoved-repræsentant og sådan forsætter det op til valget af en lands-repræsentant. Repræsentanterne er ikke valgt for en bestemt periode som i det nuværende demokratiske system, men kan udfordres af et gruppe medlem. Ved en sådan udfordring stemmer gruppen om hvem af de 2 skal være den ny repræsentant.

Det gode ved sådan et demokratis hierarki er at det har de gode egenskaber fra både folkestyret og det militære system, men samtidig eliminere de dårlig egenskaber ved disse systemer.

Der dannes også automatik et lagdelt lokal-demokratisk styre med de fordele dette giver.

Indførelse

Et demokratisk hierarki kan indføres ved at stifte partier, der er opbygget på denne måde og derefter få dem valgt i kommune råd, folketing o.s.v. På sigt er det meningen at kærlighedsfolkets grupper skal danne sådan et demokratisk hierarki og stille om til folketingsvalget som et parti.

Balance i finanssektoren

 • Positiv kraft: Socialistisk ideologi.
 • Negativ kraft: Liberal ideologi.
 • Neutral kraft: Det bureaukratiske system.

Socialistisk ideologi

Gode egenskab:
 • Økonomisk sikkerhed for alle i samfundet.
Dårlig egenskab:
 • Ingen økonomiske fordelen ved personlige initiativ.
 • Produktion styres af plan-økonomi.

Liberal ideologi

Gode egenskab:
 • Økonomisk fordele ved personlige initiativ.
 • Produktion styres af efterspørgselen på varen. Hvilke man kan se det som en slags demokratisk system hvor borgerne stemmer med deres penge.
Dårlig egenskaber:
 • Ingen økonomisk sikkerhed for den enkle borger.

Det bureaukratiske system

Hvad her kalder det bureaukratiske system er en kombination af vores penge-,skatte- og dagpenge-system.

Det penge-system vi bruger har den kedelige egenskab at pengene klumper sig sammen, man siger at penge tiltrækker penge. Dette er hvad grundlæggende er med til at give adsplittelsen imellem rig og fattig og imellem den politiske højre og venstre fløj. Det giver også en skævhed i det liberale produktions systemet da dem med mange penge har flere "stemmer" end dem med få penge.

Så for at undgå at pengene klumper for meget sammen og penge systemet går helt i stå er der brug for et system, der kan fordele pengene, det er denne rolle skatte- og dagpenge-systemet spiller. Ulempen ved dette er at det giver det bureaukratiske system en enorm magt og indflydelse som bruges til at styre de ikke liberaliserede dele af vores samfund så som uddannelses- og sundheds-systemet.

Løsningen et timebanks system

Et timebanks system er et alternativt penge system, der virker ved at alle får en timebanks konto. En handel imellem 2 person forgår ved at en mængde tid overføres fra den enes konto til den andens.

Eksempelvis hvis både Alexes og Kims konto står i nul og Alex derefter hjælper Kim 2 timer med at flytte. Herefter indsætter Kim 2 timer på Alexes konto, nu står der 2 timer på Alexes konto og minus 2 timer på Kims konto.

Hvis en person har overskud på sin konto er det et udtryk for at denne person har tid til gode ved samfundet og hvis der er minus på kontoen er det udtryk for at personen skylder noget tid til samfundet. Fordi timebanker er lavet sådan et gæld og tilgodehavende er til samfundet og da der ikke er nogle grænse hvor meget man kan skylde er det vigtig at konto oplysningerne er offentlig og let tilgængelige, så det fremmer kollektiv opsyn.

Egenskaben at der ikke er nogle grænse på hvor meget man kan skylde gør at det social aspekt er direkte indbygget i timebanks systemet og dette medføre at der ikke vil være brug for et bureaukratiske system til at styre social-, uddannelse- og sundheds-systemet, da borgerne altid har mulighed for at betale direkte via timebanks systemet.

Grunden til at tid bruges i stedet for f.eks. kroner er at kroner er et meget relativt mål, hvis værdi kun kan vurderes i forhold til andre ligne handler. (Hvilke danner basis for inflation) Hvorimod tid har en mere direkte relation til mængden af det udførte arbejde.

Dog har relationen imellem udbud og efterspørgelse stadig en rolle i et timebanks system da prisen typisk sættes til et sted imellem den tid sælger bruger og den tid køber spare.

Normal har et timebanks system den egenskab at summen af timerne på alle kontoerne er nul. Men da kontoer kan bliver lukket ved dødsfald uden at de er i nul, kan der opstå en skævhed. Derfor er det en fordel at udstyre systemet med en lille negativ rente. Det betyder at en konto der bliver ladt helt alene langsomt vil gå i nul, på den måde vil skævheder automatisk forsvinde med tiden. Den negative rente giver også den egenskab at det kan betale sig at handle tidlig frem for senere og derved er den med til at sætte gang i time-økonomien.

Indførelse

Den største hindring for indførelse af et timebank system i Danmark er den nuværende skatte lovgivning. Men det første trin efter at skatte lovgivningen er ændret kunne være at lave forsøg med et timebanks system for de danske virsomheder. Et sådan system ville gøre det mulig for virsomhederne at udveksle arbejdes timer med hinanden og derved ikke støre job sikkerhed og bedre konkurrenceevne for virksomhederne. Når system er blevet testet med hjælp fra virksomhederne kan man udvide systemet til alle danskere og derefter kan man eksporter systemet til resten af verden.

Balance i sundhedssektoren

 • Positiv kraft: Ønsket om sundhed.
 • Negativ kraft: Ønsket om at tjene penge.
 • Neutrale kraft: Skygge organisationerne.

Ønsket om sundhed

Langt de fleste har et ønske om at være sunde og rask, hvilke også er grunden til at alle I-lande har et udviklet sundhedssystem. Hvis formål det er at sikker borgernes et godt helbred igen hele livet.

Ønsket om at tjene penge

Vi har alle brug for penge til at klare tilværelsen, det er der intet galt i. Problemet opstår når læger og medicin industri bliver betalt per behandling. Fordi dette giver et incitament til at gøre patienterne syge, så de kan tjene flere penge.

Skygge organisationerne

Skygge organisationerne har store økonomiske interesser i medicin industrien og har derfor store interesser i at ønsket for sundhed og ønsket for penge modarbejder hinanden. Deres indflydelse i det danske magt og uddannelses system bliver brugt til at fasthold samfundet i denne konflikt.

Løsningen en sundhedsforsikring

Løsninger er at lave et sundhedssystem hvor lægerne indkomst afhænger af hvor raske patienterne er.

Det kan f.eks. laves som et slags forsikrings system, hvor man betaler et månedlig beløb til det lokale lægehus, men ved sygdom bliver behandling, medicin og sygedagpenge betalt af lægehuset.

På denne måde er det også lægens økonomisk interesse at patienten er sund og rask.

Lægestanden vil derved danne et område hvor de to kræfter samarbejder frem for at modarbejde hinanden.

Indførelse

Her er der mulighed for at de enkle lægehuse kan tage initiativ til starte med at udbyde sådan en sundhedssikring. Indtil der er politisk flertal for at indføre dette som et officiel sundhedssystem.