Kandidattest 

Spørgsmål: Medielicensens afgift på internet skal fjernes.

Forklaring: En studerende har brug for internettet men ikke Tv for at kunne følge sit studium. Derfor rammer afgiften meget skævt ved netop denne lavindkomst gruppe.