Kandidattest 

Spørgsmål: Fattigdom og økonomisk kriminalitet kan afhjælpes ved at gå fra det nuværende penge system til et timebanks system.

Forklaring: Læs om timebanks systemet på http://www.timebank.dk/