Kandidattest 

Spørgsmål: Lisensen bør afskaffes og Danmarks Radio skal finansieres via skatterne.

Forklaring: Spørgsmål siger sig selv.