Kandidattest 

Spørgsmål: Lisensen bør afskaffes og Danmarks Radio skal privatiseres.

Forklaring: Spørgsmålet siger sig selv.