Test din kandidat : Fattigdom og økonomisk kriminalitet kan afhjælpes ved at gå fra det nuværende penge system til et timebanks system. 

Læs om timebanks systemet på http://www.timebank.dk/